Transparència

Fundació Melqur

QUI SOM?

Som una institució al servei del desenvolupament personal i humà. La nostra missió és difondre i aplicar el Mètode Melqur i la seva filosofia. Entenem la salut com la transformació humana, més enllà del benestar propi, l’implicació profunda amb el món que habitem.

Creim que el sofriment neix de conceptes mentals adquirits, de la desconnexió amb el nostre propi cos i les seves necessitats, la preocupació, l’angoixa y la por formen part del nostra dia a dia. Proposem una nova forma de contemplar y entendre la vida, una que acompanyi en el camí cap a la salut, el benestar i la tranquil·litat interna.

MISSIÓ

Difondre i aplicar el mètode Melqur i la seva filosofia, a través de la formació terapèutica, la creació d’espais, el tractament terapèutic i la divulgació de la biblioteca Melqur, per desenvolupar un camí de coneixement que elevi la consciència de la humanitat.

VISIÓ

Són una institució al servei del desenvolupament Personal i humà, de les relacions conscients i sensibles per tal de participar en la construcció d’un nou món de col·laboració i cura entre les persones i tota l’existència.

VALORS

Cura de les persones

Desenvolupament de la humanitat en l’ésser humà

Cura d’equip

Desenvolupament personal

Relacions conscients i sensibles

INFORMACIÓ DE CONTACTE

C/ Ciceró 22

La Plana – CREIXELL

( Tarragona )

fundaciomelqur@gmail.com

CODI DE BON GOVERN

Tots els integrants i representants de Fundació Melqur coneixem i estem compromesos amb el codi de bon govern de la nostra entitat.

 El respecte i la protecció dels drets fonamentals de  tots els éssers vius.

L’actuació conscient sempre a favor de la nostre misió, no condicionada per conflicte d’interessos.

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació.

La confidencialitat en tots els seus aspectes, renunciant a qualsevol benefici personal que pogués aportar el desvetllament d’ informació relacionada amb qualsevol tipus d’activitat de la Fundació.

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

La bona fe.

El foment de la proximitat, L’atenció, l’escolta activa i la cura afectuosa a totes les persones.

 Treballar per assolir els mitjans necessaris que facilitin l’accés de totes les persones al nostre servei.

 Respecte pel patrimoni cultural i mediambiental. Així mateix, cal treballar per reduir al mínim l’impacte ambiental de les activitats desenvolupades en el territori, vetllant per un ús sostenible de l’energia i dels recursos naturals.

ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

FINS I FINALITATS

ESTATS FINANCERS

Descarrega aquí CCAA

ESTATUTS I ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ:

Descarrega aquí