Què és Melqur?

El Mètode Melqur® és una eina aplicable a qualsevol persona que tingui com a objectiu principal la seva evolució humana; ja sigui gestionant la malaltia fins a la seva comprensió, o transformant els diversos estats que generen malestar (dolors crònics i aguts, orgànics, degeneratius, depressius, problemes d’aprenentatge, o d’altres). La meta és aconseguir i mantenir, mental i físicament, un estat òptim de benestar i salut.

 

Tota entitat viva és un ésser electromagnètic que reacciona i es veu afectat de manera extraordinària pel seu entorn. El sentiment, i el pensament, generen freqüències que incideixen directament en l’estat energètic, i també, en la matèria del cos físic. Per tant, som un conjunt de vibracions en una freqüència determinada, i la desharmonia d’aquest ritme, provoca alteracions que poden transformar-se en malaltia.

 

El sistema i criteri propi del Mètode Melqur® utilitza l’aplicació de llum, color, geometria, i cristalls en punts específics del cos. També usem equips de bioresonancia (L.I.F.E. System, Quantum s.c.i.o., Inergetix…) que regulen les biofreqüències a nivell magnètic i elèctric, per compensar i reequilibrar les alteracions en les diferents àrees corporals. Aquesta regulació incideix en tots els nivells de la persona: físic, emocional, mental.