Cursos

Formació de Terapeutes Melqur

4ª promoció en preparació

INICI NOVA PROMOCIÓ: 30 DE NOVEMBRE DEL 2019

El Número

EL NUMERO ONLINE

Reiki I

El Reiki va esdevenir la primera iniciació laica de la nostra història moderna.
El concepte de iniciació comporta que, de manera passiva i receptora, l’iniciat pot accedir a estats vibracionals i de consciència de manera immediata. Però la consciència no pot registrar allò que desconeix a nivell mental, per tant en els cursos de Reiki és bàsica la informació acurada de la nostra anatomia energètica, així com, dels principis emocionals imprescindibles per conduir-nos a l’accés de comprensions subtils.


El curs es compon de:

Les 4 Iniciacions del primer nivell.
La filosofia implícita en l’essència mateixa del Reiki.
Descripció de l’anatomia energètica.
Pràctiques d’imposició de mans segons la tradició.


Curs impartit per Gemma Llop. Mestra en Reiki Usui Tradicional . 9è llinatge -en línia directa del Mestre Mikao Usui

Reiki II

En el 2º nivell de Reiki es proposa fer un camí de vida autoconscient i autogestionat, adient a l’expectativa íntima que es desenvolupa en la consciència d’obtenir claus efectives per gestionar un present menys emocionalment tòxic, més eficaçment resolutori i pacífic. Aquest sentiment representa per la persona el comprometre’s a no ser vulnerable a les múltiples emanacions desestabilitzants que es reben de l’entorn. Aquest compromís amb la inofensivitat troba en les eines conscients de Reiki 2º nivell, una ajuda efectiva per un canvi de paradigma en la auto-observació i aplicable a totes les relacions humanes.

Curs impartit per Gemma Llop. Mestra en Reiki Usui Tradicional . 9è llinatge -en línia directa del Mestre Mikao Usui

Tens alguna pregunta o vols inscriure’t en algun curs? Contacta’ns aquí.